Nieuwe KOR 2020

Stand per 3-10-2019


Bron: Centrale BTW Teruggave


“Iets ingewikkelder en let op de uitzonderingen”


Hierbij een bericht over de Nieuwe Kleine Ondernemersregeling die op 1-1-2020 in zal gaan. Dit is een eerste bericht van een paar over de nieuwe KOR. De reden van opsplitsen is dat deze regeling iets ingewikkelder is dan de oude en goed gelet dient te worden op de uitzonderingen.


Stand van zaken

Er is overleg geweest met de Belastingdienst samen met Holland Solar. De Belastingdienst heeft een toelichting gegeven en er is gelegenheid geweest voor het stellen van vragen. Nog niet alle vragen kunnen thans (september 2019) worden beantwoord, maar er wordt een nieuw vraag- en antwoordenbesluit verwacht in november 2019. Hopelijk worden de laatste vragen daarmee beantwoord. Onderstaande is de huidige stand van zaken.


Nieuwe Kleine Ondernemersregeling 2020

De teruggave van BTW op zonnepanelen verandert niet. Nog steeds kan de volledige BTW teruggevraagd worden en dient het forfait afgedragen te worden. De wetswijziging zit in de ‘ontheffing’ die na de teruggave aangevraagd moet worden. De Nieuwe KOR 2020.


Wanneer Nieuwe KOR 2020

Er dient een beroep op de Nieuwe KOR 2020 gedaan te worden met ingang van 1 januari van het volgende jaar. De Nieuwe KOR kan niet eerder ingaan, althans, in dat geval dient alle teruggevraagde BTW op de zonnepanelen in datzelfde jaar ook weer terugbetaald te worden, en dat is in het algemeen financieel niet aantrekkelijk. Een beroep op de Nieuwe KOR is mogelijk wanneer de omzet met de zonnepanelen minder is dan € 20.000.


Van ontheffing naar vrijstelling

De huidige KOR is een ontheffing. De Nieuwe KOR 2020 wordt een vrijstelling. Een klein verschil met grote gevolgen. Door een beroep op de Nieuwe KOR 2020 zullen de zonnepanelen met ingang van het opvolgende jaar BTW vrijgesteld gebruikt gaan worden.


Herzieningsperiode

In BTW land bestaat zoiets als de herzieningsperiode. De herzieningsperiode duurt 4 jaar na het jaar van aanschaf (deze periode geldt voor opdak panelen, voor indak is deze periode 9 jaar). Ieder vervolgjaar gekeken dient te worden of de zonnepanelen BTW belast of vrijgesteld worden gebruikt. Onder de huidige regeling blijft het gebruik BTW belast (maar ontheven). Onder de Nieuwe KOR 2020 is het gebruik vrijgesteld.


OK en dan?

Omdat de zonnepanelen na het jaar van aanschaf (fictief) vrijgesteld worden gebruikt (bij een beroep op de Nieuwe KOR 2020) zal een deel van de BTW op de factuur van de zonnepanelen terugbetaald moet worden. Het deel dat terugbetaald moet worden bedraagt 20% per jaar, aanvang na het jaar van aanschaf en gedurende 4 jaar.

Drempel !

Er is echter ook een drempel van € 500. Indien jaarlijks minder dan € 500 BTW terugbetaald dient te worden, dan hoeft geen BTW terugbetaald te worden.


Rekenvoorbeeld Nieuwe KOR 2020

Op de factuur voor de zonnepanelen staat bijvoorbeeld € 1.000 BTW. Dit bedrag kan teruggevraagd worden en het forfait dient afgedragen te worden. Vervolgens wordt een beroep op de Nieuwe KOR 2020 met ingang van het jaar erop gedaan.

Er dient dan in elk van de opvolgende 4 jaren 20% van de BTW op de factuur voor de zonnepanelen terugbetaald te worden. 20% van € 1.000 is € 200 per jaar. Het herzieningsbedrag van € 200 per jaar is lager dan de drempel van € 500 zodat de BTW niet terugbetaald hoeft te worden.

Kortom, wanneer de totale BTW op de factuur voor de zonnepanelen minder is dan € 2.500, dan hoeft geen BTW terugbetaald te worden. Het betreft de BTW vóór ‘vermindering’ van het forfait.


Lock-up in Nieuwe KOR 2020

Om willekeurig in- en uittreden in de Nieuwe KOR 2020 te voorkomen is er een lock-up periode van 3 jaar. Deze periode werkt 2 kanten op.

Beroep op Nieuwe KOR 2020

Wanneer een beroep op de Nieuwe KOR 2020 wordt gedaan is de lock-up minimaal 3 jaar van toepassing. Indien in deze periode van 3 jaar sprake is van bijvoorbeeld uitbreiding, dan kan de BTW op de uitbreiding niet teruggevraagd worden. Uitzondering is voor die situatie dat vóór 1-1-2020 al BTW op zonnepanelen is teruggevraagd.

Afstand van de Nieuwe KOR 2020

Wanneer na 1-1-2020 afstand wordt gedaan van de Nieuwe KOR 2020 kan gedurende 3 jaar niet opnieuw een beroep op deze regeling worden gedaan. Dit betekent dat gedurende 3 jaar over de opgewekte energie BTW afgedragen dient te worden. Het forfait is niet van toepassing, dus zal een BTW administratie bijgehouden moeten worden. De BTW teruggave op een uitbreiding wordt daardoor minder interessant.


Verhuizen en Nieuwe KOR 2020

Bij een verhuizing naar een andere woning blijft de Nieuwe KOR 2020 in stand, indien op de nieuwe woning ook zonnepanelen liggen, tenzij het energiecontract behorende bij de nieuwe woning op naam van de partner staat.

Door de verhuizing wordt de ‘oude’ installatie verkocht aan de koper van de ‘oude’ woning. Indien de verkoop gebeurt binnen de herzieningsperiode zal de resterende herziening in principe in 1x afgedragen moeten worden, tenzij het nog te herziene bedrag minder is dan € 500. De regelgeving hierover is echter nog onduidelijk. Hierover volgt later meer.


Overgangsregeling

geenheel kleinkleinmiddelgrootgrootheel groot

Iedereen die in 2019 zonnepanelen heeft gekocht zal ‘automatisch’ onder de nieuwe KOR 2020 gaan vallen. Indien de BTW teruggave in 2019 of eerder hoger was dan € 2.500 zal onder de Nieuwe KOR 2020 zeer waarschijnlijk geen terugbetaling plaats hoeven te vinden.


Overige

De Nieuwe KOR 2020 is ook van toepassing op rechtspersonen zoals VvE’s, scholen, kerken, etc. Hierover volgt later meer informatie.Er is veel zorg besteed aan de tekst van deze uitgave. Iedere situatie kan echter net anders zijn dan de andere met een mogelijke andere uitkomst tot gevolg. Bovendien kan de regelgeving veranderd zijn. Daarom kunnen geen rechten aan deze uitgave ontleend worden.

Bron: De Centrale BTW Teruggave


Meer informatie op;Belastingdienst/zonnepanelen